Uwindex
Image default
Bedrijven

Wat kan Device Lifecycle Management voor mijn bedrijf betekenen?

Device Lifecycle Management (DLM) is de strategische benadering en systematiek die wordt toegepast voor het beheer van alle hardware zoals computers, mobiele telefoons, tablets en servers die de medewerkers van een bedrijf gebruiken. De belangrijkste aspecten zijn inkoop, planning, onderhoud en de uiteindelijke verwerking aan het eind van de levensduur.

De fases van het Device Lifecycle Management

Het begrip lifecycle laat zien dat er een voortdurende herhaling is van een proces. Hieronder worden deze fases beschreven.

Planning en inkoop

Dit is de startfase, waarin wordt onderzocht welke technologische hulpmiddelen de organisatie nodig heeft. Er wordt vastgesteld welke produkten nodig zijn en in welke hoeveelheden. Vervolgens wordt een inkoopplan gemaakt waarin wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de selectie en evaluatie van leveranciers en de uiteindelijke aankoop van de apparatuur. Uiteraard werd al eerder een overzicht gemaakt van de vereiste kenmerken en prestaties van de apparatuur en het budget. Dit is ook het beste moment om te kijken naar de manier van administreren en volgen van de apparatuur gedurende de levensduur. Een partij als NEG heeft hiervoor een aantal slimme IT-oplossingen en diensten ontwikkeld waardoor de hele lifecycle gecontroleerd en geadministreerd wordt.

Ingebruikname en configuratie

Zodra de apparatuur is ingekocht moet deze worden geïnstalleerd en geconfigureerd. Naast de ingebruikname wordt in deze fase de apparatuur voorzien van een unieke tag (bijvoorbeeld een barcode) die wordt gekoppeld aan de medewerker/gebruiker. Op deze manier kan alle informatie over het apparaat gedurende de hele levensduur worden vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezige software, de gebruiker(s), de updates en eventuele reparaties.

Onderhoud en ondersteuning

Tijdens de gebruiksduur moet de apparatuur regelmatig worden onderhouden in de vorm van software updates, controles op virussen en andere onwenselijke zaken. Hierbij hoort ook het schoonmaken/stofvrij houden van de apparatuur zelf. Vanzelfsprekend hoort ook troubleshooting en reparatie in deze fase thuis.

Meting van de prestaties

Om de prestaties op peil te houden is een voortdurende controle op de prestaties nodig. Op die manier worden mogelijk toekomstige problemen voorkomen. Ook wordt gekeken naar optimalisatie van de apparatuur en de gebruikerservaring. Voortdurende bewaking van de veiligheid en signalering van potentiële beveiligingsproblemen hoort ook hierbij.

Buitengebruikstelling en afvoer

Aan het eind van de economische levensduur moet de apparatuur op de juiste manier worden verwerkt. Dat betekent dat aanwezige data verwijderd wordt. Daarna kan het apparaat uit de administratie worden afgevoerd. Als niet gerecyceld wordt kan het zo schoon mogelijk worden vernietigd. Door de implementie en hulp van een partner als NEG kan een organisatie op de beste mogelijke manier omgaan met haar apparatuur en data.