De kracht van zelfsturende teams

Steeds meer zie je in het bedrijfsleven de zogenaamde zelfsturende teams, waar wat zijn dat nou eigenlijk. Een team bestaat uit verschillende leden die allen een bepaalde taak en of rol hebben te vervullen en deze taken kunnen na verloop van tijd worden gerouleerd. De taken kunnen managementtaken zijn maar ook taken die te maken hebben met de communicatie of financiën. De leden van zelfsturende teams zijn geen mensen uit het bestuur, maar tussen haakjes de werknemers. Zij zullen wel onder enige begeleiding maar toch zelfstandig functioneren en daarbij komen er heel vaak kwaliteiten van mensen naar boven waarvan ze zelf nooit hadden gedacht dat ze die zouden bezitten. Het is dus ook heel leerzaam om in zelfsturende teams te zitten, dit niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander, waarvan jij misschien in eerste instantie dacht dat dit zo een stille collega was en nu blijkt deze persoon ineens over prachtige ideeën te beschikken. Overige positieve kanten aan zelfsturende teams is een grotere betrokkenheid bij het bedrijf, een hogere productiviteit, een betere kwaliteit. Eigenlijk zou ieder bedrijf dat eens moeten doen en zo de werknemers laten ervaren en leren welke prachtige kwaliteiten mensen nog meer hebben en hiermee aan de slag te gaan.

Wat is het nieuwe werken met zelfsturende teams?

Een vrij nieuw werken met zelfsturende teams is bijvoorbeeld de buurtzorg, waarbij verschillende mensen in de omgeving die bepaalde opleidingen hebben samen te voegen en hiermee kwalitatieve zorg te leveren aan hen die dat nodig hebben. Dit noemen ze ook wel de verpleging en verzorging op maat brengen naar de mensen toe. Vooral in de zorg wordt meer en meer bezuinigd zodat de kwaliteit van zorg nog wel goed is, maar er eigenlijk helemaal geen tijd meer is voor een praatje met de mensen en dat is eigenlijk hetgeen de meeste mensen missen. En door zelfsturende teams , of ook wel een vaste groep medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het gehele proces van zorg- of dienstverlening aan de cliënten. Het zelfsturende team is er dan ook voor om te kijken of bepaalde processen of werkmethodes beter kunnen en zo ja, hoe ga je dit dan oplossen. En dit alles gebeurt dan zonder steeds een beroep te doen op de leidinggevenden. Doordat zelfsturende teams ook zelf mogen beslissen, tot op zekere hoogte, kunnen zij veel sneller handelen zonder allerlei ingewikkelde procedures, zodat de cliënt zijn zorg op maat krijgt, waardoor hij of zij zich een stuk prettiger zal voelen en heeft het team succes geboekt.

Bezoek de website voor meer informatie : Klik hier