Uwindex
Image default
Onderwijs

Overstijg dimensies met kunstzinnige workshops

Het praktisch nut van hokjes

Binnen de kunst heb je verschillende disciplines. Denk bijvoorbeeld aan dans, muziek, theater en beeldende kunst. Wanneer je je voor het eerst gaat verdiepen in kunst en cultuur – zoals jongeren die aan de slag gaan met CKV – heeft het absoluut nut om die disciplines van elkaar te scheiden. Het helpt je om te categoriseren en om wat je leert, beter te onthouden. Hokjes zijn immers fantastische geheugensteuntjes!

Denk buiten de hokjes

Maar wanneer je te rigide vasthoudt aan de grenzen tussen verschillende kunstvormen, dan streef je je doel voorbij. Alle verschillende kunstvormen beïnvloeden elkaar en vormen samen ons culturele landschap. Dat moeten ze ook gedacht hebben bij het opstellen van de dimensies voor het CKV. Voor het examenprogramma van CKV, moeten leerlingen namelijk aan de slag met discipline overstijgende dimensies.

Wat zijn dimensies precies?

Binnen het vak CKV zijn elf disciplineoverstijgende onderwerpen vastgesteld, die allemaal betrekking hebben op een bepaald onderdeel van het artistieke proces. Hierbij kun je denken aan hoe de kunstvorm gemaakt wordt, hoe de kunstvorm ontvangen wordt en op welke manier de kunstvorm wel of niet tot reflectie leidt. Dit zijn de verschillende dimensies:

 • Feit en fictie
 • Schoonheid en lelijkheid
 • Autonoom en toegepast
 • Ambachtelijk en industrieel
 • Amusement en engagement
 • Digitaal en analoog
 • Individueel en coöperatief
 • Traditie en innovatie
 • Herkenning en vervreemding
 • Monodisciplinair, multidisciplinair, interdisciplinair
 • Lokaal en globaal

Dimensie-overstijgende workshops op school

Er zijn verschillende manieren waarop je aan de slag kunt met dimensies. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar hoe een dimensie zich verhoudt tot het vak CKV: waarom is het zo belangrijk dat jongeren dimensie-overstijgend leren kijken naar kunst en cultuur? Je kunt ook kijken hoe één discipline (bijvoorbeeld dans) zich verhoudt tot één bepaalde dimensie (bijvoorbeeld traditie en innovatie). Of je gaat aan de slag met een onderzoeksvraag die betrekking heeft op één bepaalde dimensie, bijvoorbeeld: kennen we een andere waarde toe aan analoge dan aan digitale kunst? Om het docenten makkelijk te maken, bieden wij workshops op school aan die perfect aansluiten op de dimensies van CKV.

https://www.kleinkunstig.nl