Uwindex
Image default
Dienstverlening

Letselschade? Neem een expert in de hand.

Bij letselschade claimen is het belangrijk op de hoogte te zijn van alle posten die er zijn. We sommen ze op smartengeld / immateriële schade; verlies aan verdienvermogen; huishoudelijke hulpbehoefte; vergoeding verzorging / verpleging / coaching / toezicht; ziekenhuisdaggeldvergoeding / revalidatiedaggeldvergoeding; verlies zelfwerkzaamheid; schade door studievertraging; ziektekosten; reiskosten; hogere kosten voor vakanties / hogere uitgaven voor sportbeoefening; annuleringen / uitgaven zonder nut; kosten schadebeperking maatregelen; wettelijke rente.

Oprechte aandacht voor het slachtoffer

Thomas van Dijk advocaat letselschade profileert zich door oprechte aandacht voor het slachtoffer en zijn / haar wensen. Het belang van de cliënt dient als leidraad voor de aanpak van de zaak. Van Dijk speelt altijd open kaart; hij legt de mogelijkheden uit en geeft advies op maat. Er zijn zaken waar de aansprakelijkheid niet 1-2-3 is vast te stellen. Het eerste wat dan moet gebeuren, is het opstarten van een gedegen en gedetailleerd onderzoek. Hierbij moeten alle relevante omstandigheden in kaart worden gebracht. Indien nodig, wordt de hulp ingeroepen van specialisten. Denkt u aan ongevallen analisten, medisch specialisten en Arbodeskundigen. 

Samenwerking met rekenbureaus

Het uitgangspunt bij iedere zaak die mr. van Dijk aanneemt, is het zo snel mogelijk verkrijgen van de maximaal haalbare claim. Lukt het niet om op korte termijn tot een gunstige schikking te komen, dan zal er geprocedeerd worden. In veel letselschade-gevallen is sprake van doorlopende schadeposten. Om de schade zo eerlijk en precies mogelijk vast te stellen, werkt van Dijk samen met onafhankelijke actuarieel rekenbureaus. Een voorbeeld van zo’n bureau is het Nederlands rekencentrum letselschade. Het NRL werkt voor vrijwel alle rechtbanken, honderden advocaten(kantoren), rechtsbijstandverleners, WA-verzekeraars, WA expertisebureaus en niet te vergeten de overheid.

Second opinion

Uw zaak aanmelden bij van Dijk? Een second opinion letselschade Den Haag? We geven u de telefoonnummers en het mailadres: +31 (0)79 323 9558, +31 (0)6 22032 929, t.vandijk@advocaatvandijk.nl. Heeft u meerdere vragen tegelijk dan adviseren we het online contactformulier in te vullen.

https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl/