Uwindex
Image default
Gezondheid

Belangrijkste afvalwaterzuiveringstechnieken

De afvalwaterzuivering vormt samen met de drainage en de inzameling een openbare dienst van vitaal belang op verschillende gebieden. De keuze van het type of het niveau van de behandeling hangt af van de hoeveelheid en de kwaliteit van het afvalwater, de kwaliteit die na de behandeling moet worden bereikt en de kenmerken van de plaats van lozing.

 

De 4 belangrijke fasen van afvalwaterzuivering:

 

1. Voorafgaande behandeling

Het dient om de dikkere, drijvende en bezinkbare resten door het rooster te filteren (gebruik van roosters). Dit proces voorkomt verstopping van de leidingen en blokkering van de apparatuur stroomafwaarts van het proces.

De ontzanding heeft tot doel het zand te verwijderen en het ontvetten verwijdert de vetten uit het afvalwater.

 

2. Primaire behandeling

Door het decanteren worden de zanden en vetten verwijderd. Het is een fysisch proces (sedimentatie van deeltjes), maar soms worden chemicaliën toegevoegd om te helpen bij de flocculatie (zodat het sediment groter wordt en gemakkelijker kan worden gedecanteerd).

3. Secundaire behandeling

Het is een biologisch proces, uitgevoerd door bacteriën (aëroob – met zuurstof, en anaëroob – zonder zuurstof), die de organische verbindingen die het resultaat zijn van het vorige proces afbreken.

Deze fase van de afvalwaterzuivering kan gebeuren via actief slib (gesuspendeerde biomassa), via percolator beddingen of biologische schijven (vaste biomassa) of via lagunering (aquatische systemen door gesuspendeerde biomassa).

Het primaire effluent stroomt door rechthoekige tanks waarin bacteriën en andere microben zijn geplaatst. Er wordt zuivere zuurstof in de vloeistof geïnjecteerd (beluchting genoemd) om micro-organismen te laten groeien.

Door de beluchting kunnen ook bepaalde vervuilende stoffen (zoals ijzer, mangaan en kooldioxide) worden verwijderd en kan het zuurstofgehalte in het afvalwater worden hersteld voordat het in het ontvangende milieu terechtkomt.

 

4. Tertiaire behandeling

Ontsmettings Behandeling en controle van voedingsstoffen, om bacteriën en virussen te elimineren. De toevoeging van chloor is de meest voorkomende, ook omdat het minder duur is, maar de virusverwijdering is niet volledig effectief.

Er zijn momenteel andere, meer geavanceerde processen voor de afvalwaterzuivering, zoals: ozone toepassing, ultraviolet, zand- en membraan filtratie. De toepassing van deze processen is duur en nog minder frequent.